Zingen voor je Leven Pisakoor


Hoorn_ZingenvoorjeLeven
Sinds 31 maart 2010 begeleid ik het Zingen voor je Leven Pisakoor Hoorn van Pisa (voor mensen met kanker en hun naasten).
Ik doe als zodanig twee dingen: het eerste uur met oefeningen, gericht op ontspanning, stem- en ademwerk en stemvorming.
En het tweede uur het zingen en oefenen/opbouwen van repertoire, meer de rol van dirigent.
Een aantal malen per jaar begeleid ik in of buiten Pisa optredens van het koor.
Zingen voor je Leven is het landelijke korennetwerk van Stichting Kanker in Beeld. In deze koren wordt gezongen door mensen die met kanker te maken hebben (gehad). Je kunt altijd direct meedoen, er zijn geen wachttijden of toelatingsprocedures. Je hoeft geen zangervaring te hebben, het plezier in zingen staat centraal. We repeteren in de even weken op de woensdagochtend van 10:00 tot 12:00 in Pisa, Draafsingel 59, 1623 LC Hoorn. Vanaf 09:45 staat koffie en thee klaar. Contributie: €60,- per half jaar.

Kom vrijblijvend een keer meedoen. Aanmelding via Pisa

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.