Popkoor Hoorn

Samen zingen is leuk en gezond!

Begin 2019 ging Popkoor Hoorn van start met een “80’s Project” van 8 weken. Aansluitend gingen we verder als koor met vast repertoire. Kom je een keer vrijblijvend meedoen? Als je graag popmuziek zingt pas je vast bij dit koor.

#LekkerZingen #Gezelligheid, ook in de pauze #MooiePopLiedjes #Meerstemmig #GeenAudities #ProfessioneleBegeleiding #MuzikaliteitOntwikkelen #ZingenUitJeHoofd #GeheugenTrainen

Repetities: We repeteren op de dinsdagavond, van 20:00 tot 22:00, in Chez Dick, Ramen 10, 1621 EL Hoorn. Het seizoen loopt van september t/m juli. Contributie voor het koor is €6,20 per keer in periodes van ca. 11 weken. 
Je kunt in principe per periode meedoen. Je hebt een maand opzegtermijn.
Inschrijfkosten: €15,00 (behalve als je doorstroomt vanuit een project). Pauzedrankje is voor je eigen rekening.
Vakantie: Over het algemeen houden we de schoolvakanties aan. In ieder geval 6 weken in de zomer en twee weken in mei en met kerst.
Optredens: We kijken samen hoe vaak en waar. Ik hoop op zo’n 2 à 3 optredens per jaar. Dit geeft ons een doel om naar toe te werken. De optredens kosten net zoveel als een repetitie en dit wordt extra doorberekend. Tenzij het een optreden betreft waar een vergoeding tegenover staat. Die wordt dan eerst in mindering gebracht op mijn kosten.

Repertoire: Allereerst: We zijn een popkoor, dus het repertoire zal popmuziek zijn. Hoewel deze categorie ook heel breed is!
De keuze voor het repertoire bepalen jullie grotendeels zelf, op één van de volgende manieren:
1. Wanneer het nodig is met nieuwe liedjes te starten, stel ik een lijst samen waarop gestemd kan worden (zoals bij het “80’s project”). Meeste stemmen gelden.
2. Soms komt een koorlid of ikzelf spontaan met een suggestie voor een lied. We kijken dan tijdens een repetitie of hier genoeg draagvlak voor is.
Een belangrijk criterium waaraan een lied moet voldoen voor het koor is of er een goede backing-track /karaokeversie van is.  Tenzij het natuurlijk een à capella versie (alleen zang) betreft.

Doe een keer vrijblijvend mee. Meld je aan bij dirigent Klaas Kloppenburg via onderstaand formulier. Volg Popkoor Hoorn op Facebook.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.