verstandelijk beperkten

muziekmaken op de BoerderijSinds 2008 maak ik muziek met bewoners van verschillende woonvoorzieningen. Naast de positieve invloed die het muziek maken heeft op de bewoners overheerst vaak de humor en lichtheid in de bijeenkomsten.

algemeen doel…

…is een positieve stimulans te bewerkstelligen, zowel geestelijk als lichamelijk. We doen dit door het spelen op eenvoudige instrumenten en het daarbij zingen van liedjes. We zingen veel bestaande liedjes, die ook passen bij de tijd van het jaar (de seizoenen, Sint Maarten, Sinterklaas, Kerst etc.) het weer en de sfeer van het moment. De liedjes passen we ook ter plekke aan en vaak gebruiken we de namen om ze persoonlijker aansprekend te maken. Door de herhaling worden het al snel vertrouwde liedjes en er komen ook af en toe nieuwe bij. Ik zing “3×3=9, ieder zingt zijn eigen lied” als kapstok om alle aanwezigen aan bod te laten komen en dat werkt heel uitnodigend. Ook liedjes waarbij bewogen wordt komen regelmatig terug. Bij mensen met een ernstige tot matige verstandelijke beperking speel en zing ik ook wel rustige mantra’s of ontspannende klanken, om een eventuele onrustige sfeer wat om te buigen.Ik begeleid op de ‘pappadrum’: een grote Afrikaanse trommel. Hierop ligt een koeiebel voor de ritmische accenten.

Per deelnemer zijn er ook individuele doelen waar ik aan werk, omdat iedereen zijn eigen mogelijkheden en beperkingen heeft. Deze individuele doelen worden vanzelf tijdens de activiteit duidelijk, door wat ik bij de mensen waarneem. Op een speelse manier proberen we aan deze doelen te werken, waarbij iedereen gelijkwaardig aan bod komt. Bij de een ben ik meer volgend en bij de ander wat richting gevend, net wat het beste aansluit.

ritme-instrumenten…

…gebruiken we als een manier om de energie in de groep samen te ballen en te kanaliseren. Daarom probeer ik in het samenspel zoveel mogelijk variatie (sneller, langzamer, harder, zachter) in te brengen en daar wordt enthousiast op gereageerd. Ik neem zelf desgewenst de benodigde instrumenten mee. Als de mogelijkheid er is verdient het aanbeveling als de groep over een eigen, eenvoudig te bespelen, instrumentarium beschikt. Een eigen muziekinstrumentarium kan ik helpen samenstellen en ook inkopen. Het voelt goed voor de bewoners, dat zij op hun eigen, vertrouwde, instrumenten kunnen spelen. Ook kan er dan tussen de sessies door gebruik van worden gemaakt.

meespelen…

…met bestaande muziek kan ook fijn zijn. Hiervoor neem ik een boom-box mee waarop ik muziek naar wens kan afspelen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.