en nog meer …

drumcirkel

samen muziek maken

Hoewel sommige gebeurtenissen in een mensenleven geen feest kunnen worden genoemd is er in onze tijd meer en meer de behoefte bij aanwezigen om ook hier zich op een actieve manier te kunnen uiten. Door muziek te maken kan vorm en expressie worden gegeven aan emoties tijdens ceremonies en rituelen, zoals uitvaartdienst, begrafenis en crematie. Samen zingen of spelen op eenvoudige ritmeinstrumenten kan zo’n vorm zijn.

kosten
300 euro per uur. Daarbij komen nog de reiskosten en BTW (hoog tarief). Dit is inclusief gebruik van de instrumenten.

Reageren is niet mogelijk